Privacyverklaring

Privacybeleid persoonsgegevens van opdrachtgevers

Drukkerij Proja BV verricht vele werkzaamheden voor vele opdrachtgever. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, verkrijgt Drukkerij Proja BV toegang tot persoonsgegevens van derden, die door opdrachtgevers bij ons worden aangeleverd. Dit kan via SFTP-, FTPS server of met behulp van een HTTPS verbinding. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen deze persoonsgegevens door Drukkerij Proja BV ten behoeve van opdrachtgevers worden gebruikt en verwerkt.

Opdrachtgevers, de wetgever en betrokkenen vereisen dat Drukkerij Proja BV zorgvuldig, integer en vertrouwelijk met de door hen aangeleverde persoonsgegevens zal omgaan. Medewerkers van Drukkerij Proja BV onderkennen dat Drukkerij Proja BV geen zelfstandige zeggenschap over de persoonsgegevens van opdrachtgevers heeft en deze persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en volgens de instructies van de betreffende opdrachtgevers verwerkt. Instructies van opdrachtgevers voor de verwerking van persoonsgegevens, die in lijn moeten zijn met de bepalingen conform de AVG, dienen te worden opgevolgd en persoonsgegevens mogen nimmer aan een derde partij worden verstrekt, of een derde toegang tot de persoonsgegevens worden verleend, tenzij de betreffende opdrachtgever hiervoor Drukkerij Proja BV uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

Daarnaast is van belang dat Drukkerij Proja BV de persoonsgegevens niet ten eigen nutte of ten nutte van derden of andere doeleinden mag verwerken. Persoonsgegevens die ontvangen zijn van opdrachtgevers worden bewaard totdat gehele betaling van de factuur is voldaan en daarna zullen de persoonsgegevens direct gewist en vernietigd worden.

Drukkerij Proja BV en opdrachtgever zullen uitsluitend werken met een verwerkersovereenkomst conform AVG.